Formands beretninge

2011 2012 2013

Formandens beretning 2011

Så gik det første år i den ”nye” Kludeeg.

Et år der bragte på udfordringer, hvilket var ventet men også et år, der får mig til at tænke på sætningen, at man starter som lille og så bli’r man stor

Efter en vellykket ekstraordinær generalforsamling med et ganske stort fremmøde, konstituerede bestyrelsen sig med, Lene som sekretær, Niels som kasserer, John som næstformand, og måske i mangel af bedre undertegnede som formand.

Ret kort tid efter generalforsamlingen trådte Lene Hansen ud af bestyrelsen af personlige årsager, og Iben trådte ind som 1. suppleant, og hun sidder så på mandatet til næste års generalforsamling.

Flemming Bach blev også valgt til bestyrelsen men, han har ikke deltaget i bestyrelsesarbejdet i årets løb, så derfor er det bestyrelsens indstilling, at der skal vælges et nyt medlem.

Vores første arrangement var et besøg ved Kludeegen, 2. Påskedag. Kvaliteten af deltagerne fejlede bestemt ikke noget – til gengæld var vi heller ikke så mange. Koldt var det, men Niels fortalte historier om Kludeegen, der gav varmen – og efterfølgende drog vi til Roholte og nød den medbragte mad i Boldklubbens Lokaler. I den forbindelse skal vi takke Boldklubben for et godt samarbejde året igennem.

Efter et par hyggelige timer tog vi afsked – og glædede os til den aften, som skulle være vores rigtige debut.

Tresserfest i starten af juni var på plakaten endda med musikere med lokalt islæt.

Men træerne vokser ikke ind i himlen. Vi måtte aflyse p.g.a. manglende tilmelding – ØV ØV. Det gav selvfølgelig efterfølgende stof til eftertanke. Gjorde vi for lidt – troede vi, at succesen kom af sig selv? Okay vi lærte, der skal mere til – og det kom der så.

15. August afholdt vi i samarbejde med Sognelauget og Menighedsrådet sommermarked.

En fantastisk dag, der startede med gudstjeneste, åbent hus i det nyrenoverede sognehus og biblioteket.

På pladsen var der meget stort fremmøde af ”kræmmere”, forskellige aktiviteter og mange gæster. Bobby og Mariane serverede pølse, sandwich og drikkelse.

Efter en helt igennem succesfuld dag (med kun 0,1 mm regn) sluttede vi med fællesspisning i forsamlingshuset.

Ja, nu var Kludeegen i gang – og hvorfor så ikke fortsætte men en ny succes

Det gjorde vi så i september med Musikcafe, hvor Grethe og Henrik underholdt os i et par timer med dejlig musik. Godt og vel 40 mennesker havde en hyggelig aften med god musik og en god hyggesnak bagefter.

13-14. november afholdt vi, det kan man vel kalde det nu, det traditionsrige Julemarked over to dage.

Mine damer og Herrer folk står i kø for at få stand. Måske så I det selv, indgangspartiet var optaget, og lørdag, hvor regnen ikke generede, havde vi så galt udstiller på pladsen.

En helt igennem vellykket weekend – og den kommer igen 12-13. november i år, og ventelisten er stor

27. november tændte vi Juletræet foran forsamlingshuset med efterfølgende Glögg og æbleskiver.

En hyggelig tradition, som vi vil fortsætte – jeg kan da sige, at vi kan godt være flere – men tak til dem, der støttede op.

Som nævnte indledningsvis er begyndelse svær, men man skal ikke miste modet, når man er i gang med noget, man brænder for.

Og ved I hvad kære venner – vi startede ikke helt som ønsket – til gengæld sluttede vi langt over forventet

5. Juledag – skriv datoen ind i kalenderen – afholdt Kludeegen gammeldags Juletræsfest med Julemand – sange – lege – godteposer og knap 70 voksne og 45 børn

Så er det svært at få armene ned – sikke en aften – tak til alle der bidrog – det var helt fantastisk

Bestyrelsen i Kludeegen har ud over arrangementerne også brugt en hel del tid på Roholte komplekset – vi er igået i et forpligtende samarbejde med de øvrige foreninger om driften af Roholte komplekset

Aftalen gælder foreløbig for 2011. Kommunen ønsker at sælge komplekset pr 1. januar 2012 – men har dog tilkendegiver, at brugerne af lokaliteterne ikke står uden lokaler efter denne dato.

Og så lidt om 2011 og hvad der er i støbeskeen fra Kuldeegen

Musikcafe i februar/marts – John Mogensen kabaret

Sommermarked 14. august

Forsøger en Good old days fest i efteråret

Julemarked 12-13. november

Juletræet tændes 26. november

5. Juledag Juletræsfest – selvom vi var 115 mennesker er der plads til flere

Der arbejdes stadig på at få en teaterforestilling op at stå – mere kan jeg ikke sige lige nu.

Til slut vil jeg takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt, konstruktivt og inspirerende samarbejde.

Jeg ser frem til at arbejde videre med Jer og for Kludeegen

Tak for ordet.

Formandens beretning 2012

Kludeegens andet leveår er overstået på godt og ondt, dog mest godt.

Vi har gennemført en række aktiviteter, som vi også stillede i udsigt på sidste års generalforsamling.

Årets første aktivitet var en musikcafe med Grethe og Henrik. Det blev ikke noget tilløbsstykke, konkurrencen fra f.eks. X-factor finalen var for stor. Vi havde dog en hyggelig aften med sang og snak.

Den 29. april havde vi John Mogensen Kabaret i samarbejde med Visens Venner. En helt igennem vellykket aften med mange gæster.

Så fulgte vores sommermarked i samarbejde med Menighedsrådet og Sognelauget. Dagen var omgivet af en del spænding p.g.a. den megen regn. Heldet var med os, vi fik tørvejr på dagen og med lidt ændringer i opstillingen af boderne gik det hele super godt.

Omkring dobbelt så mange boder som første år, TV - optagelser og mange glade mennesker. En stor succes var i hus.

8. oktober havde vi Good Old Days igen i samarbejde med Visens Venner. En rigtig hyggelig aften med god mad og masser af sang og musik. Fremmødet kunne have været større, men konkurrencen om folks fridage er stor.

12-13. november havde vi det traditionsrige Julemarked. I lighed med tidligere fuldt hus og mange gæster. Det er nok ingen hemmelighed, at Julemarkedet er et vigtigt fundament i Kludeegens økonomi. I år havde vi oven i købet besøg af Rokoko koret, der gave en lille koncert til stor glæde for publikum.

Lørdag den 26. november blev Juletræet tændt ved forsamlingshuset, og der var Gløgg og æbleskiver til de fremmødte. En hyggelig tradition som vil blive fulgt op i år om end på en lidt anden måde.

Årets sidste arrangement var Juletræsfesten i forsamlingshuset 5. Juledag. I lighed med året før en stor succes med mange børn, forældre, bedsteforældre og julemand.

Samlet set kan vi være tilfredse med vores aktiviteter i året, der gik. Og vi er da også fulde af nye ideer til det kommende år.

2011 har så også været året, hvor Kludeegen og i særdeleshed Niels og Lene har lagt mange kræfter i RAF.

Det er med beklagelse, at vi ikke er lykkedes med at få de øvrige foreninger til at gå i direkte forhandling med kommunen. Kludeegen har fra start haft den holdning, at vi ikke vil påtage os en ukendt økonomisk risiko ved driften af en kommunal ejendom.

Kludeegen har principielt intet i mod en form for brugerbetaling.

De øvrige foreninger har accepteret kommunens oplæg og fire af dem har underskrevet aftalen.

Trist for lokalområdet, at forsamlingshuset nu er lukket og slukket, som forsamlingshus.

En epoke er slut, nu må vi se fremad og få det bedste ud af situationen for Kludeegen.

Kludeegen har lavet en prisaftale med det nye RAF om kommende arrangementer, som vi ønsker at holde i RAF’s lokaler.

Og nu lidt om det nye år.

Vi planlægger følgende aktiviteter:

Besøg på Roholtegårds Gæstgiveri, nærmere dato kommer senere

Sct. Hans Aften i samarbejde med Roholtegårds Gæstgiveri

Sommermarked den 12. august på Roholte Stadion

Efterårsarrangement på Roholtegårds Gæstgiveri, nærme dato kommer senere

10-11. november Julemarked i Roholte kulturhus.

Juletræet tændes i Roholte den 1. december

Juletræsfest i Roholte 5. Juledag.

Vi glæder os meget til det kommende samarbejde med de nye ejere af Efterskolen, som altså kommer til at hedde Roholtegårds Gæstgiveri.

Det samarbejde betyder, at Kludeegen kan holde fast i at have sine arrangementer med base i Roholte.

Jeg vil gerne udtrykke en stor tak til områdets forretningsdrivende, som har været meget gavmilde med sponsorgaver til Sommermarked og Juletræsfest. Vi håber på at fortsætte det gode samarbejde.

Til slut vil jeg takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt, konstruktivt og inspirerende samarbejde.

Jeg ser frem til at arbejde videre med Jer og for Kludeegen

Tak for ordet.

Formands beretning 2013

Formandens beretning 2013

Kludeegens 3. leveår er overstået med succes på alle områder, måske lige undtaget medlemstilgang.

Vi startede året med istandsættelse og indretning af vores lokale på Roholtegaard.

Indretningen bestod i at male lokalet, opsætte bar og vask samt bord og stole. Det er ganske nostalgisk, at vasken og bordene oprindelig har til Roholte Efterskole og var til opbevaring hos Otto, og vi har fået tilladelse af kurator til at få bordene og vasken. Baren er et værkstedsbord, som oprindelig har hørt til fysiklokalet.

Og alt blev klar til vores første arrangement i foråret, som var besøg på Roholtegaard, hvor Henrik fortalte om de fremtidige planer samt viste rundt. Efterfølgende blev der serveret tapas, kaffe og kage. En hyggelig aften, hvor nye gæster dukkede op.

Så blev det Sct. Hans en fantastisk aften på Roholtegaard, hvor Henrik tryllede ved grillen så sammen med salater og andet tilbehør, var det en sand fornøjelse for ganen.

Efterfølgende blev der leget på plænen af såvel unge som gamle. Omkring kl. 21.00 blev bålet tændt med den skønneste heks Roholte har set længe. Det var første gang med et Sct. Hans arrangement og så sådan en succes.

12. august blev den tredje sommermarked i Roholte afholdt. Vejret sidste år var unægtelig mere stabilt end forrige. Fin underholdning og mange kræmmere, men vi kunne godt ønske os et større engagement fra Roholtes øvrige foreninger.

Så blev det vildt, nemlig med kombineret vildt- og vinsmagning på Roholtegaard en lørdag i oktober.

Alf fortalte inspirerende om vinens fortræffeligheder, farve, duft o.s.v. Men det bedste var nu, at vi fik rigelig mulighed for selv at smage.

Derefter havde Henrik igen tryllet denne gang med vildtretter. Og jeg sikker på, at alle nød den lækre mad.

Lene og Niels var blevet inspireret af kagekonkurrencen i fjernsynet og havde tryllet en fantastisk flot vandbakkelseskegle, som imponerede alle.

En dejlig aften, hvor gæsterne, igen en del nye ansigter, hyggede sig til langt ud på aftenen.

10-11. november blev Julemarkedet traditionen tro afholdt i forsamlingshuset.    

Total udsolgt endda med stand i den lille sal også.

Som med sommermarkedet stod også her Marianne og Bobby for cafeen med stor succes. Vi takker dem for samarbejdet, og de lovet at komme igen i år selvom, de har travlt i Bårse Forsamlingshus, og de er vi selvfølgelig glade for.

Lørdag eftermiddag før første søndag i advent blev juletræet tændt i Roholte. Denne gang på en anden måde end tidligere år, nemlig hos os på Roholtevej 25. Vi plejer at være en snes stykker med lidt god vilje, og denne gang blev så dobbelt op.

Igen nye ansigter til vores arrangement.

Og så sluttede året med Juletræsfesten. Det gik lidt langsomt med tilmeldingerne, så vi var ved at være lidt nervøse – men så kom de. 80 mennesker til julehygge med god musik ved Jacob fra Hylleholt og endda med solonummer fra Jonas på trompet. Der var selvfølgelig også Julemand Gammel nok og også legetante Ida.

I lighed med sidste år har vi haft fornøjelsen at hjælpe til ved Sognelaugets tøndeslagning i forbindelse med Fastelavn. Dejligt at foreninger kan hjælpe hinanden.

Og nu lidt om det nye år.

Vi planlægger følgende aktiviteter:

Viseaften med To Troubadourer ved Almer og Britt den 20. april. Aftenen starter selvfølgelig med spisning.

Sct. Hans Aften i samarbejde med Roholtegaard

Sommermarked den 11. august på Roholte Stadion

Oktoberfest i Roholte Forsamlingshus, underholdning ved syngepigerne Kisani med efterfølgende dans til Finn Hansens musik.

Også her starter vi selvfølgelig med at spise.

9-10. november Julemarked i Roholte Forsamlingshus.

Juletræet tændes i Roholte den 30. november

Juletræsfest i Roholte 5. Juledag.

Vi har været meget glade for samarbejdet med Roholtegaard og ser frem til at fortsætte dette.

Det samarbejde betyder, at Kludeegen kan holde fast i at have sine arrangementer med base i Roholte.

Der er også grund til at takke RAF, boldklubben og Anders Jørgensen for velvilje i året der gik.

Jeg vil gerne udtrykke en stor tak til områdets forretningsdrivende, som har været meget gavmilde med sponsorgaver til Sommermarked og Juletræsfest. Vi håber på at fortsætte det gode samarbejde.

Til slut vil jeg takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt, konstruktivt og inspirerende samarbejde.

Tak for ordet.

Formandens beretning 2015

Formandens beretning Februar 2015.

Et år er gået siden sidste Generalforsamling, hvor Preben og Iben takkede af efter fire års arbejde på at gøre Kludeegen kendt i lokalområdet og et forsøg på at etablere et samarbejde med de andre foreninger i RAF.

 Den nye bestyrelse konstituerede sig med nye medlemmer, Henrik og Karl Johan kom til, John, Lene, Niels og Ida fortsatte i bestyrelsen.

 Nye tider, nye skikke!

 Jan blev ny formand, John næstformand, Niels kasserer, Lene sekretær, Ida Gymnastikudvalg, Henrik indkøbsansvarlig og Karl Johan IT/web.

 En af de første diskussioner bestyrelsen tog fat på var at vi skulle ændre vores navn, så det blev klart for alle hvor vi hører til lokalt og hvad vi står for.

 Programmet for 2014/15 blev stort set uændret, vi ville forsøge os med et musikarrangement i Huset, Faxe Ladeplads til efteråret 2014 og Motion & Dans i Aktivitetshuset i Vinterhalvåret.

 Navnet blev på en Ekstraordinær generalforsamling på Sommermarkedet, ændret til ”Roholte Kulturforening – Kludeegen”.

 Det har vist sig at være en rigtig god idé, når vi har deltaget i eks. Foreningernes Dag i Faxe kommune og i de samtaler vi har haft med Kultur- og Fritidsafdelingen.

 En anden diskussion vi tog fat på var at forsøge os som Entreprenører og Teltholdere i forbindelse med vores arrangementer.

 Vi fik styr på regler og rammer så vi kunne afholde vores arrangementer ifølge love og forskrifter.

 Sankt Hans på Roholtegaard.

 Lokalet som vi har haft stor glæde af blev ryddet da Jeppe og Co selv skulle bruge det. Vi har været glade for den tid vi har kunnet benytte det, tak til Jeppe for mange gode oplevelser med mad, vin etc.

 Endnu engang blev vores arrangement kronet med et flot fremmøde til spisning (værtsparret Jeppe og Astrid deltog også) og et bragende flot bål som John endnu engang havde fået op og stå. Ida og Lene sørgede for en flot Heks, næsten synd at brænde hende af! Vi håber på endnu et godt samarbejde med MadSynergi til Sankt Hans 2015.

 Sommermarked.

 I sidste budgetår 13/14 fik vi bevilliget 5000 kr. til indkøb af telt mv.

 Det viste sig at være en rigtig god idé da vi afholdte vores årlige sommermarked.

 Det blev en rigtig god plads, med ”Foderbrædt” og Ølvogn, telt med kaffe/kage, Flødebollemaskine og en god plan hvor kræmmerne kunne falbyde deres varer.

 Som et ekstranummer kom Karsten Klovn lige forbi og brillerede med et af sine hjemmekomponerede instrumenter til stor fornøjelse for dem der ikke prøvede den!

 Vi håber Karsten kommer forbi Sommermarkedet i 2015, han har altid noget i ærmet!

 Dejligt med frivillige initiativer og lokalt engagement.

 Nykøbing Revy 2014.

 Bestyrelsen m. fl. var endnu engang til Revy i Nykøbing F. En rigtig god tradition og  anledning til socialt samvær som vi gentager i 2015.

 Foreningernes Dag i Haslev.

 Som noget nyt ville Faxe kommune afholde Foreningernes dag og vi blev inviteret.

 På de forberedende møder fik vi lejlighed til at informere om vores formål og aktiviteter, vi blev kendt af de andre foreninger og vi lærte nye foreninger at kende.

 Alle var involveret i at tænke tanker og kreere genstande der kunne illustrere vores aktiviteter, der blev lavet mini Sankt Hansbål, mini Lykkehjul, mini Hønseskidning, mini julemarked og der blev vist billeder af vores aktiviteter på monitor.

 Vi fik taletid på scenen og lejlighed til at fortælle om os selv og i vores Pavillion fik vi både Borgmesteren, Benny Agergaard og flere interesserede borgere i tale.

 Det var en rigtig god oplevelse og vi deltager gerne igen, men med en større Pavillion!

 At arrangementet druknede i regn kan vi kun bebrejde vejrguderne, arrangørerne havde gjort et flot forarbejde.

 Vi deltog i det efterfølgende evalueringsmøde, hvor der var tanker om at arrangementet skal rundt i kommunen! Måske engang i Roholte!

 Af andre arranegementer kan nævnes deltagelse i Frivillighedskonference, etablering af det nye LAG i de 3 kommuner, Vordingborg, Næstved og Faxe.

 Det er vores opfattelse at det har profileret RKK og Roholte at vi har deltaget i omtalte arrangementer, RKK og Roholte er kommet på landkortet.

 Motion & Dans i Aktivitetshuset.

 Efter aftale med RAF begyndte vi Motion & Dans i september med hhv. Ida, Lene og Niels som instruktører. Forinden blev der søgt og givet 2500 som tilskud til rekvisitter mv.

 Ida stod for træning af kroppen og aktivering af muskler vi ikke var klar over vi havde og Lene og Niels startede godt op med Dans, men det kneb med fremmødet.

 Vi besluttede kun at fortsætte med Motion i første halvår af 2015 og vi slutter den 24/3. Måske gentager vi aktiviteten i 2015/16.

 Julemarked i Aktivitetshuset.

 Lene havde igen styr på Kræmmerne og der var igen fyldt godt op i hele huset, Spejderne gjorde det hyggeligt med bål og Karsten Klovn lagde vejen forbi og optrådte med sin lille gris, det var en rigtig god oplevelse.

 I køkkenet sørgede John, Henrik, Karl Johan og Ida for at gæster og Kræmmere kunne fylde maverne med pølser og smørrebrød og læske ganen i øl og sodavand.

 Niels styrede endnu engang Lotteriet som er et rigtig godt tilskud til vores økonomi.

 Rigtig god stemning og godt fremmøde, Kræmmerne var glade og tilfredse.

 Juletræstænding hos Iben og Preben.

 Hyggeligt og rigtig godt fremmøde, nye ansigter dukkede op og gjorde traditionen til en dejlig oplevelse. Tak til Iben og Preben for husly i det hyggelige Atellier.

 Julefrokost.

 På Bestyrelsesmødet, inden vi satte tænderne i Julens glæder, tog vi det første spadestik med beslutningen om at henvende os til RAF og søge om optagelse i foreningssamarbejdet.

 Juletræsfest.

 Asger havde endnu leveret et flot Juletræ som John skoede og gjorde klar. Et godt eksempel på hvor meget vi kan når vi bruger hinanden i lokalområdet.

 Juletræsfesten var en succes, med endnu flere børn (hvor kommer de fra) og voksne, Gammelnok havde endnu engang godteposer med og Benthe spillede mens Ida legede med børnene.

 I køkkenet trakterede John, Henrik og Karl Johan de mange gæster.

 Næstved Revy.

 Det er blevet en god tradition at se Næstved Revyen sammen. Dejlig aften.

 Sognelaugets Fastelavn.

 Igen i år leverede Lene med sikker hånd dejlige Fastelavnsboller, Niels og John sørgede for god ro og orden ved tønderne og resten af holdet servicerede gæsterne.

 Et helt fantastisk fremmøde på 70-80 børn og voksne deltog i løjerne som Per med myndig stemme fik til at marchere i takt. Endnu engang en dejlig oplevelse og vi hjælper gerne igen. Eksempel på et godt samarbejde hvor der sagtens kan være flere med.

 Et nyt bestyrelsesår og nye muligheder!

 Vi sendte ansøgning til RAF om optagelse som skulle behandles på Årsmødet i Februar.

 Det tilsendte materiale fra RAF blev grundigt gennemgået og vi konstaterede at det økonomiske grundlag nu var tilstede for at indgå i foreningssamarbejdet.

 Henrik og Jan deltog i samtalen på Årsmødet og responsen af mødet har været positiv fra begge sider.

 Det er nu op til den nye bestyrelse at tage stilling til kriterierne for optagelse i RAF.

 Det vil ske på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor konstituering mv. finder sted.

 Jeg vil takke de mange gode samarbejdspartnere, sponsorer, forretningsdrivende og andre der har bidraget til at Sankt Hans Fest, Sommermarked, Julemarked og Juletræsfest blev en rigtig god oplevelse for alle deltagere.

 En særlig tak til vores kommende samarbejdspartnere i RAF, vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

 Tak til alle i bestyrelsen for nogle gode og konstruktive diskussioner, det har været en stor glæde at arbejde sammen med jer og jeg glæder mig til samarbejdet fremover.

 Jeg har sikkert glemt noget og har jeg det, er det kun et udtryk for at vi har præsteret rigtig meget i det år der er gået og som jeg startede, vil jeg slutte!

 Nye tider, nye skikke!

 Planlagte aktiviteter: Sankt Hans, Sommermarked, Motion & Dans, Julemarked, Juletræstænding, Juletræsfest. Måske et musikarrangement i efteråret.

Nyeste kommentarer

05.08 | 12:45

må rigtig gerne deles.. og på gensyn

03.11 | 08:02

Jeg har læst Jeres hjemmeside. Hvor har I mange arrangem...

29.09 | 16:54

hej har lige læst hjemmeside ! underholdning er bare i top !-"Kisanni"" har ...

12.11 | 11:26

Tak for et godt og hyggeligt julemarked. Der er altid en hyggelig, positiv ...